BUŠENJE BUNARA ZA TOPLOTNE PUMPE

GREJANJE KOJE BRINE O EKOLOGIJE I ŠTEDI VAŠ NOVAC

Naša firma vrši bušenje bunara za toplotne pumpe na čitavoj teritoriji Srema. Profesionalnim mašinama i iskusnim radnicima, tu smo da obezbedimo sigurnu bazu za vaš novi vid grejanja i hlađenja – toplotnim pumpama.

ŠTA JE POTREBNO DA ZNATE PRE BUŠENJA BUNARA ZA TOPLOTNE PUMPE

Upotreba obnovljivih izvora energije poslednjih godina dobija sve više na značaju. Kada se, pored ekologoje, upotrebom obnovljivih izvora energije ostvaruju i uštede, priča postaje još zanimljivija. Toplotne pumpe se u tu priču savršeno uklapaju, jer su jedan od najčisitjih izvora energije za grejanje, koji je pritom i najekonomičniji. Za razliku od drugih obnovljivih izvora energije, kao što su solarna energija i energija vetra, toplota iz okoline (zemlja, voda, vazduh) dostupna je stalno, tokom cele godine. Dovoljan je i podatak da se u Švajcarskoj danas svaka treća novogradnja oprema nekom vrstom toplotne pumpe, u Švedskoj 7 od 10 novogradnji, a u Nemačkoj i na Islandu jedna četvrtina novih objekata.

Unutrašnjost zemlje ispod određene dubine ima konstantnu pozitivnu temperaturu, čija vrednost ne zavisi od godišnjeg doba. To prirodno svojstvo konstantnosti pozitivne temperature na dubini omogućava upotrebu toplotne pumpe u gotovo bilo kom okruženju – ne samo u zemlji (meka tla), već i u stenama, kao i u vodi.

 

BUŠENJE BUNARA ZA TOPLOTNE PUMPE

Pristup zemljinoj toploti vrši se pomoću geotermalnih bušotina – najvažnijeg elementa celog geotermalnog sistema grejanja. Bušenje je najkritičnija faza rada, od koje zavisi efikasnost celog sistema. Stoga je potrebno pažljivo izračunati ukupnu dubinu bunara i izraditi projekat, uzimajući u obzir sledeće faktore:

1. Vrsta tla i geološke karakteristike strukture tla na lokaciji;

2. Potrebna snaga sistema;

3. Klimatske karakteristike regiona i drugo

PREDNOSTI BUŠENJA BUNARA ZA TOPLOTNE PUMPE U ODNOSU NA DRUGE VRSTE GREJANJA

1. Ekološki. Nema štetnih emisija gasova. Bezbednost u životnoj sredini se podstiče malim prečnikom bušotine za toplotne pumpe.

2. Visoka sigurnost opreme. Sistem ne koristi plamen ili druge izvore opasnosti.

3. Raširena upotreba.

4. Dostiže vek trajanja i do nekoliko godina.

5. Nisu potrebni tradicionalni izvori energije kao što su drva, ugalj,…

6. Sistem se može koristiti i za grejanje i za hlađenje.

7. Povoljno je, nakon što postavite, računi bivaju mnogo niži nego kod standardnih načina grejanja.

Iskusto u radovima
10 godina
BUŠENJE BUNARA ZA VODOSNABDEVANJE
Uspešnost 100%
BUŠENJE BUNARA ZA TOPLOTNE PUMPE
Uspešnost 100%
Zašto izabrati nas?

Bušenje bunara brzo, profesionalno i po povoljnoj ceni.